มีค่าใช้จ่ายบางรายการไม่เอามาลงบัญชีได้หรือไม่?

มีค่าใช้จ่ายบางรายการไม่เอามาลงบัญชีได้หรือไม่ ?

 

การจัดการค่าใช้จ่ายของบริษัทนั้น มักมีบางรายการที่บริษัทได้จ่ายไป แต่เป็นรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการและไม่เอามาลงบัญชี
รู้หรือไม่ว่า การกระทำเช่นนั้นเท่ากับเป็นการลงบัญชีโดยปิดบังซ่อนเร้นรายการที่เกิดขึ้น และหมายถึงการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การบัญชีและทำให้งบการเงินถูกบิดเบือน เกิดการรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง มีผลต่อความเสียหายจากการใช้งบการเงิน

วิธีที่นิยมในการปฏิบัติคือการนำเงินไปใช้ในกิจการส่วนตัวของกรรมการหรือเป็นการกู้ยืมเงินของกรรมการแล้วคิดดอกเบี้ยกับกรรมการโดยให้ดูอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งที่มาของเงินนั้นๆ