อบรมสัมมนา


อบรม/สัมมนา

บริษัทมีการจัดหาสัมมนาดีๆ โดยร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่หลากหลายและอาจเป็นประโยชน์ต่อกิจการ สำหรับท่านที่สนใจในราคาพิเศษ บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training) เนื้อหาเข้มข้นครอบคลุมทุกหลักสูตรของสาขาวิชาชีพ ตั้งแต่การบริหาร การจัดการ งานบัญชี ภาษีอากร กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย การจัดการอสังหาริมทรัพย์ ทุกเนื้อหาเน้นคุณภาพและทันต่อกระแสของสังคมเศรษฐกิจปัจจุบัน ประยุกต์เนื้อหาและแนวทางการนำเสนอที่เฉพาะเจาะจงสำหรับองค์กรของคุณ โดยคณะวิทยากรชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ

ทำไมต้องมี In-House Training

 • ออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการบรรยาย ประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาได้ตรงตามความต้องการขององค์กร
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • สามารถใช้สถานที่อบรมในองค์กร ทำให้ประหยัดค่าเดินทาง ค่าจัดสถานที่อบรม
 • เสริมสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานหรือหน่วยงานภายในองค์กร
 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% เมื่อยื่นขออนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตรการอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แบบเต็มรูปแบบซึ่งท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย พร้อมพัฒนาตนเองจาก หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

หัวข้อหลักสูตรในการเรียน 1 ปีเต็ม
 1. หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ
 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า
 3. การตลาดออนไลน์
 4. กฎหมายผังเมือง
 5. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์และกฎหมาย
 6. ความรู้เบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สิน
 7. หลักสูตรลงทุนอสังหาริมทรัพย์
 8. การสร้างมูลต่าในที่ดินเปล่า


ขณะนี้เรียกได้ว่ากระแสการตอบรับด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กำลังเป็นที่นิยมและคาดว่าจะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อย ๆ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่รักงานขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพตัวแทนขายธุรกิจ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวิทยากรผู้อยู่ในวงการด้านอสังหาริมทรัพย์ มาให้ความรู้ความเข้าใจ กันอย่างมากหน้าหลายตา โดยท่านสามารถทดลองเรียน 1 วันเต็ม ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย