ทะเบียนประกันสังคม

ทางเราให้บริการในส่วนงานทะเบียนประกันสังคม เพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานได้อย่างถูกต้อง ทางเราจะดำเนินการให้ทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดไปจนถึงติดต่อหน่วยงานประกันสังคมให้คุณ โดยไม่รบกวนเวลาพัฒนาธุรกิจของคุณเลย

บริการของเรา

  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
  • ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
  • ขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง
  • แจ้งเข้า-ออกผู้ประกันตน
  • ยื่นเงินสมทบรายเดือน
  • ยื่นเงินทดแทนประจำปี พร้อมจัดทำรายงานค่าจ้างประจำปีแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง เช่น แจ้งย้ายสถานประกอบการ, เพิ่มสาขา, หยุดกิจการชั่วคราว เป็นต้น
  • พบเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเมื่อได้รับจดหมายเรียก