คดีแพ่ง คดีธุรกิจ และทรัพย์สินทางปัญญา

บริการคดีแพ่งได้แก่ คดีแพ่งและพาณิชย์ทั่วไป เช่น ซื้อขาย เช่าซื้อ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ หุ้นส่วน บริษัท ตั๋วเงิน ละเมิด ครอบครัว มรดก ร้องจัดการมรดก ขับไล่ รวมทั้งคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ

 

บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและธุรกิจ

  • จดทะเบียนลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
  • ยื่นต่อวีซ่า และเวิรค์เพอร์มิต

* ติดต่อที่สำนักงานพร้อมเอกสารของท่าน

อัตราค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง