โปรแกรมบริหารจัดการหน้าร้าน


เราให้บริการด้วยโปรแกรม Cloud Account ที่ผ่านการพัฒนาการวิจัย และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย เช่น tureincube M8VC microsoft bizspark สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยสำนักงานเทพนาคินได้รับความร่วมมือกับ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ให้ดูแลและบริการโปรแกรม Cloud Account ให้แก่ลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ทุกธุรกิจดำเนินการได้อย่างมั่นคงและก้าวไกล

 
ตารางราคา
 

 

BASIC

฿6,000/ ปี

  • ผู้ใช้สูงสุด 10 ราย
  • จำนวนบิลไม่จำกัด
  • จำนวนลูกค้าไม่จำกัด
  • ระบบรายรับ/รายจ่าย
  • ระบบสต๊อก
  • ระบบการเงิน
  • ระบบเช็ค
  • -
เหมาะกับกิจการขนาดเล็กที่เริ่มรายการค้ามากกว่า 20 รายการต่อเดือน และมีการใช้งานระบบเช็ค
 


 

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และยังไม่รวมบริการลงข้อมูลสินค้า