ร้านค้าและหุ้นส่วนบริษัท

ทางเราจะช่วยเลือกรูปแบบกิจการที่เหมาะสมกับลูกค้า โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่าควรจะจัดตั้งธุรกิจออกมาในรูปแบบใด เช่น จัดตั้งธุรกิจเจ้าของคนเดียว หากคุณมีเงินลงทุนด้วยตัวเองและต้องการความคล่องตัวสูง หรือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด หากคุณมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมลงทุน หรือหากลูกค้าของคุณเป็นองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการที่ต้องการความน่าเชื่อถือก็สามารถจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เป็นต้น

บริการของเรา

  • จดทะเบียนร้านค้า
  • การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
  • จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง