บัญชีรายเดือน

บริการจัดทำบัญชีและยื่นแบบภาษี รายเดือน เริ่มต้นที่ 1,500 บาท

อัตราค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือน มีดังนี้


1. ทำบัญชีธุรกิจบริการ

 

ด้วยความสามารถและประสบการณ์ของทีมงานที่ทำงานในด้านภาษี และกฎหมายธุรกิจที่ยาวนานทำให้เราสามารถให้คำแนะนำแก่คุณในเชิงปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ ดังนี้

 • เอกสาร 1- 30 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท
 • เอกสาร 31- 50 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,000 บาท
 • เอกสาร 51- 75 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,000 บาท
 • เอกสาร 76- 100 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 5,000 บาท
 • เอกสาร 101 – 150 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 6,500 บาท
 • เอกสาร 151 – 200 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 8,000 บาท
 • เอกสาร 201 – 250 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 10,000 บาท
 • เอกสาร 251 – 300 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 12,000 บาท
 • เอกสารตั้งแต่ 301 ชุดต่อเดือนขึ้นไป อัตราค่าบริการจะพิจราณาตามความเหมาะสม

***** เอกสารเพิ่มขึ้นทุก 50 ชุด เพิ่มค่าบริการ 500 บาท *****


2. ทำบัญชีธุรกิจซี้อมาขายไป(ในประเทศ) / ขนส่ง
ทำบัญชีธุรกิจซี้อมาขายไป(ในประเทศ) / ขนส่ง (เพิ่มขึ้นจากธุรกิจบริการในแต่ละ Step ราคา 500 บาทต่อเดือน)

3. ทำบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต / รับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานระบบ / นำเข้า-ส่งออก / โลจิสติกส์

 • เอกสาร 1-20 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,500 บาท
 • เอกสาร 21-40 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,000 บาท
 • เอกสาร 41- 80 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,500 บาท
 • เอกสาร 81- 120 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 5,000 บาท
 • เอกสาร 121- 170 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 5,500 บาท
 • เอกสาร 171- 300 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 6,000 บาท
 • เอกสารตั้งแต่ 301-450 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 6,500 บาท

*****เอกสารเพิ่มขึ้ันทุก 50 ชุด เพิ่มค่าบริการ 500 บาท*****

* หมายเหตุ : เอกสารค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกัน ซึ่งไม่มี Vat มูลค่าไม่เกิน 500 บาท มีกี่บิลก็ได้ถือเป็น 1 ชุด (เฉพาะรอบเดือนปัจจุบัน) ส่งเอกสารย้อนหลังล่าช้าไม่ตรงรอบเดือน คิด 1 บิล/หนึ่งรายการเอกสาร


4. บริการยื่นแบบภาษีรายเดือน หมายรวมถึง แบบภงด. 1 , 2 , 3 , 53 และภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเพิ่ม 500 บาท/เดือน
บริการปิดงบการเงินและตรวจสอบบัญชี

 • ค่าบริการปิดงบการเงิน สำหรับลูกค้าที่ให้เราดูแลบัญชีรายเดือน 2500 บาท/ปี
 • ค่าบริการปิดงบการเงิน สำหรับลูกค้าที่มิได้ให้เราดูแลบัญชีรายเดือน (กรุณาสอบถาม)
 • บริการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินโดยผู้ตรวจสอบบัญชี (เริ่มต้นที่ 5000 บาท)
 • บริการงานสต๊อกสินค้า
 • บริการสต๊อกออนไลน์
 • บริการตรวจนับสินค้า


บริการบัญชีรายเดือน