อสังหาริมทรัพย์

มีคำกล่าวไว้ว่า “ธุรกิจและทรัพย์สิน คือการเพิ่มมูลค่าและเป็นปัจจัยที่สำคัญแห่งชีวิต” เราจึงใส่ใจในการบริการให้คำปรึกษาให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงิน การบัญชี นายหน้า การตลาดและวิศวกรรมที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี อีกทั้งเรายังมีเครือข่ายการตลาดที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

บริการของเรา

ด้านอสังหาริมทรัพย์

 • ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
 • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 • บริการงานขายโครงการพร้อมให้คำปรึกษาธุรกิจ
 • ตัวแทนซื้อ ฝากขาย ฝากเช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 • บริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์
 • บริการทางด้านนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดสร้างใหม่
 • บริการกรมที่ดิน
 • บริการกรมบังคับคดี
 • บริการนิติบุคคลอาคารชุด
 • บริการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ด้านอื่น ๆ

 • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ทุกประเภทธุรกิจ)
 • บริการงานสื่อสารทางการตลาด พร้อมให้คำปรึกษาธุรกิจ